Varför Zalaris HR Business Process Outsourcing är ett vinnande koncept för hela samhället:

Jag och mina kollegor känner oss extra stolta efter ännu en stark kvartalsrapport från vårt  Zalaris: Zalaris rapporterar fortsatt stark tillväxt i Q3

Alla vill väl vara med i ett vinnande team? Eller?

0-BD team

“Zalaris Business Development Team är inte de enda vinnarna: Alla är vinnare”

Zalaris framgångshistoria började med att entreprenören, grundaren och nuvarande VD Hans-Petter Mellerud såg en möjlighet i att erbjuda molntjänster för HR redan i början av 2000-talet, långt innan detta blev ett modeord.

Med SAP HCM som bas byggde Team Zalaris en komplett och mycket skalbar molntjänst för transaktionell HR (tid, resa, lön med mera).

Idag är Zalaris en börsintroducerad game changer inom HR outsourcing & transformation som levererar en och samma lösning i Norden, Baltikum och Polen. Att man redan idag kan få vår lokalt anpassade tjänst  i alla våra länder på lokalt språk via en och samma portal verkar vara en nyhet för många.

Vi tar helt enkelt över hela processen och personal från kund och flyttar till vår moderna cloud-tjänst. Våra kunder går från ett personalberoende till en SLA /KPI relation där alla rapporter och legala krav kommer med på köpet.

Att vi växer och är lönsamma innebär att vi som jobbar tillsammans är alla vinnare: affärsutvecklare, implementationskonsulter, leveranspersonal, våra kunder, våra kunders kunder och i slutändan hela samhället som berörs av oss, direkt / indirekt. Den outsourcade personalen går från att vara en stödfunktion till att bli en kärnprocess. Det kan självklart vara jobbigt i början, som alla förändringar. Ena dagen är man anställd och nästa är man leverantör.

Deloitte har skrivit en återkommande HCM Trend Report (se mina reflektioner i tidigare blogg-inlägg) som pekar på en stadigt ökande förväntan på en omfattande transformation av HR. Jag  påstår att vi inte har tid att vänta på transformationen av HR. Slut med fluff-fluff. Snacka affärsmodellering. Förstå skillnaden på rapport och analys. Implementera processer för strategisk HR.

  • Ju mer Zalaris får outsourca avseende administrativ HR desto mer fokus och resurser lägger våra kunder på affärskritiska frågor, som genererar värde.
  • Ju snabbare Zalaris växer, desto snabbare växer HR-avdelningarnas – och hela samhällets – fokus på ökat affärsvärde, givet respektive affärsmodell
  • Se Zalaris tillväxt som en relevant KPI på hur snabbt HR transformeras

Att sköta det administrativa och följa lagen avseende diverse rapporteringar är självklart mycket viktigt men det levererar inget affärsvärde om man inte har det som affärsmodell, vilket Zalaris har.

Är budgeten ett nollsummespel borde varje krona som kan flyttas till maximial kundservice vara en klart positiv trend i ett välfärdssamhället med ansträngda  resurser eller företag i allmänhet som konkurrera med tjänstepersonal som är globalt tillgänglig..

På HRdagaran 2015 på Berns i Stockholm verkade  kunskapen om molntjänster och HRs roll i framtiden vara otydlig och relativ begränsad. Kunskapen om Zalaris modell ar begränsad. Vi finns och vi är nominerade till “Rising Star Award” bland nya europeiska börsnöterade företag. Tack vare alla våra kunder som redan påbörjat sin transformation.

Tåget går nu. Frågeställningen “Varför skall jag outsourca administrativ HR”  borde snarare bytas ut till “Varför inte?”.

Zalaris blir vinnare ju mer payroll vi får outsourca. Du som outsourcar blir vinnare för du kan fokusera på din verksamhet. Det stärker sannolikt vår gemensamma konkurrenskraft i regionen och vi kan alla driva employee engagement.

Om du går i tankarna på att se över dina HR-system och eller t.ex. omförhandla kontrakt på lönesystem så ta först ett samtal om HR BPO med oss. Ingen annan kan erbjuda samma molntjänst i vår region. Ingen annan har samma starka ekonomiska och tekniska plattform och tydliga ledarskap.

Backa inte in i framtiden. Bli en vinnare du med, tillsammans med oss, i molnet.

Bli en “Rising Star”du med:-)

Sven Hultin

Business Development Director, Zalaris: sven.hultin@zalaris.com, 072-544 42 61

About klingerii

Twitter: @klingerii
This entry was posted in Brainstorming. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s