”I stilla väder är alla goda sjömän”, eller vad säger alla ni som jobbar med HR: är ni förberedda på en storm?

Ni som känner mig vet att jag är en obotlig optimist, innerst inne. Att vara realist är inte detsamma som att vara pessimist. Att säga att allt tyder på globalt finansiellt kaos under hösten och en bit framöver tills de stora kapitalflödena har bestämt sig vart de skall ta vägen är inte pessimistiskt. Det är en ganska realistisk slutsats även om den förhoppningsvis är fel.

0 sudde i lugna väder

Foto @sudde

Att se ett mörkt gigantisk moln orättvist röra sig långsamt till din relativt lugna plats på havet och säga att ”nu blir det blåsa av” är inte pessimistiskt. Det är en realistisk bearbetning av indata i realtid kopplat till tidigare historiska erfarenheter. Har man tur rör sig molnet någon annanstans och drabbar någon annan realist. Det är gott sjömanskap att se detta moln, att surra prylar, att koka upp varmt vatten i termos, att dubbelkolla riggen, att reva i tid, att sätta förväntningar på besättningen att det kommer bli jobbigt en stund, att försöka sova en stund… Kanske är man en trimmad besättning som övat olika scenarier, eller ännu bättre seglat genom en och annan storm tidigare och därmed samlat på sig lite erfarenhet.

Fördelen med att bli äldre är att man upplevt en hel del skit innan. Det är en ännu större fördel om man kunnat dra lärdom av respektive kaos. Mina stora geopolitiska livshändelser är väl oljekrisen 72, Solidaritets utveckling i Polen i början av 80-talet då vi i Skåne tog emot polska ungdomar för andra insikter, finanskrisen 1992 då jag som nyutexaminerad civilingenjör direkt fick gå till arbetsförmedlingen, dot.com bubblan som drabbade många sparare, 9/11 som vände upp och ner på allt, finanskrisen 2008 som ledde till stora omstruktureringar och nu under hösten 2015 … statsskuldskollapsen och dess inverkan på företagsklimatet. (?)

Har man väl sett en Heffaklump är det mycket enklare att hantera sin skräckblandade förtjusning nästa gång man ser den igen: Envar har skyldighet att sprida sina erfarenheter vidare till de som saknar erfarenhet.

Under finanskrisen 2008 jobbade jag även då med outsourcing, efter ett antal år i ledande roll för med det som idag kallas strategisk HR & Talent Management i Norden såväl som Nord-Europa. Finanskrisen 2008 var lite obekväm där initiativ och priroriteringar över en dag blev extremt taktiska med fokus på positivt cash-flow, kostnadsoptimering, outsourcing, stora omstruktureringar och avskedningar.

Jag kommer ihåg att jag under finanskrisen 2008-2009 var på ett frukostmöte inne i city där vi diskuterade vad HR skulle göra, från omställningsprogram till omstruktureringar, vilket var en extremt deppig diskussion om Heffaklumpar. Någon refererade till varvskrisen som ”vi minsann tog oss ur med Karlskrona-andan, så vi kan fixa det även nu” (dvs. då, 2008). Jag påpekade att med varvskrisen så gick många från produktion till tjänster. Då (2008) skulle sannolikt många från leverans av tjänster lokalt till tjänster globalt. En helt annan spelplan och med färre alternativ för individen som blir uppsagd

Men vad skall alla människor göra då? Hur skall vi hantera kostnaden?

Jag minns att jag syrligt påpekade att det blir till att bita i det sura äpplet. ”Du sitter på ett taskigt hyreskontrakt” sa jag. I den bästa av världar hade du haft en del scenario diskussioner om hur en sådan här kris skulle påverka bolaget, vilka i din organisation som är kritiska för fortsatt utveckling, vilka avdelningar du kan sälja, skall outsourca och vilken kompetensförskjutning som skulle bli nödvändig för fortsatt konkurrenskraft. Har du (som HR) inte gjort det arbetet har du helt enkelt tecknat på ett för långsiktigt hyresavtal (med kompetens / förmåga som inte behövs).

Det är detsamma som att vara en god sjöman. Att vara förberedd. Att förstå molnets väg och uppkomst. Att ta kontroll av situationen och sprida hopp i besättningen och kortsiktigt och snabbt prioritera andra saker för att ta sig igenom stormen.

 • Förstå och tolka omvärlden som påverkar företagets affärsmodell och hur man tjänar pengar
 • Omprioritera arbete för ren överlevnad, stärka sin position eller minimera riskerna
 • Välja en besättning som funkar i alla väder givet förutsättningar
 • Motivera besättningen så att de känner att förtroende att ta ansvar även när det blåser
 • Fatta jobbiga faktabaserade beslut i kris-situationer i god tid
 • Insikt av orsak och verkan ombord där du befinner dig
 • Ha rutiner för att kolla företagets sjöduglighet, just in case
 • Individen måste ha delat ansvar för sin anställningsbarhet och användningsbarhet
  • Detta löser man genom att löpande tala om för de anställda, och facket för den delen med, om sin affärsmodell, hur man tjänar pengar, vilken kompetens som krävs långsiktigt
 • I den bästa av världar började man göra detta efter förra krisen så att nästa gång det blåser upp till storm är båten redan optimerad.

Med det sagt kan jag inte vara nog tydlig. HR måste skaffa sig förmågan, intresset och att bygga organisatorisk förmåga. Jag är tveksam om detta skett. Individen måste vara delaktig. För att detta skall ske behövs insikt, ansvar, nya processer, ny teknik och en annan kultur.  Detta är inget nytt.Det har varit på agendan länge nu. Nu är det upp till bevis snart. Har HR gjort sitt hemarbete?

 • Har du börjat kompetensinventera besättningen, hur skall du kunna omfokusera?
 • Vet du vem som är kritisk och ifall dessa är lojala till dig, vem skall du lita på?
 • Hur lång tid tar det för dig att skaffa all fakta om alla kostnader och andra variabler
  • För hela organisationen?
  • För alla enheter?
  • För alla individer?
 • Har du byggt en företags- eller organisationskultur som är anpassningsbar även när det börjar blåsa?
 • Har du och CFO enats om att HRs roll är bygga organisatorisk förmåga och inte compliance.

”I hårt väder måste alla vara goda sjömän”

Vill du veta mer?

About klingerii

Twitter: @klingerii
This entry was posted in Brainstorming. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s