värdebaserad prissättning i riksdagen?

62 % av Aftonbladets röstare om riksdagsledamöternas lön tycker att de skall tjäna mellan 30000-40000 kronor.

Jag är förbluffad. Hur tänker man då? Varför röstar man så?

Denna blogg handlar om “future capabilities”. Röstningen ovan tvingar mig att dra två olika slutsatser.

– Missnöje. “Varför skall de tjäna så mycket, de gör ju inget”
– Okunskap: Hur skall dessa riksdagsledamöter orka leva upp till ubermenschkraven vi har med denna lön?

Personligen tycker jag följande:

1. Dra ner antalet ledamöter. Om vi inte kan få se vad de sysslar med, varför ha dem? De är ju ändå inte med i riksdagsdebatterna då den politiska karriären sker via utskotten … osv.

2. “you get what you pay for”. Lönen skall vara attraktiv och tillräckligt hög för att undvika mutor, fiffel och fokus på vissa vardagssysslor som åtminstone jag tycker att man skall kunna ha råd att köpa för att vara den folkvalda ubermensch riksdsgsledamoten förväntas vara. Ta bort obefogade fallskärmar. Betala nu för vad de gör nu och inte senare för vad de gjorde då.

Lön är inte en motivator, jag vet, det är en demotivator” Tjänar du för lite …osv.” så det måste vara attraktiv att jobba som politiker, oavsett åsikt.

Om man betraktar kvaliteten på resultatet av vad dessa riksdagskedamöter åstadkommer tillsammans tycker jag självklart att den totala kompensationen (“cost”) borde ner.

* öka transparansen i deras arbete
* tänk värdebaserad prissättning. “What is free is of no value.” Alla andra serviceinrättningar borde också tänka om
* Aftonbladet: tag ansvar som tidning och gör relevanta undersökningar
* höj lönen för att eliminera mutkraften samt öka attraktionen, oavsett åsikt, att ta denna opopulära roll som politiker
* alla röstare: tänk till, att aktivt rösta i en sån här fråga är bevisligen ett propagandatrick, ta ställning i EN sak fråga utan kontext. Nästa gång dyker denna salfråga upp i ett annat sammanhang och då har du redan tagit ställning. (ref. “Influence” av Robert B. Cialdini)

Vad har detta med min blogg att göra?

Vi saknar en förmåga att lita på de som representerar vår åsikt eftersom vi inte vet vad de sysslar med och/eller ser något resultat. Vi måste självklart ifrågasätta men varje riksdagsledamot måste bevisa sitt eget värde, på något sätt.

I min bransch kallar vi det “trust and transparancy”, “Cost” är bara en av flera parametrar i kvalitetsbedömningen bredvid “scope” och “time”.

Aftonbladet: ställ mer relevanta frågor i framtiden som är kopplade till hur vi stärker sveriges globala konkurrenskraft och individens stärkta nya kompetens. Om ingen utanför har råd eller ser något värde i att köpa våra tjänster har vi inget skatteunderlag att betala riksdagslöner för.

En annan fråga Aftonbladet skulle fråga våra framtida exportländer:

Hur mycket lön tycker du att följande tjänst/roll från Sverige skall få kosta?
Välj valfri tjänst som kan köpas globalt!

Skapa en debatt runt den frågan först, ty den debatten finns inte. Någonstans.

About klingerii

Twitter: @klingerii
This entry was posted in Brainstorming. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s