Varför används inte ordet “ety” längre?

Varför använder ingen ordet “ety” längre?

Tror vi hade fått ett bättre samhälle om vi använde krångliga ord som ingen förstår i stället för att slåss. På derbyläktarn kunde man istället för bruset av bengaliska eldar höra något energikrävande i stil med:

“Mål till Bajen? Yttermera visso! Djurgårn skalda i aggresivismo.”

Varpå en självgenererande debatt med ännu mer komplexa ord följer för att ömsesidigt förklara ordutväxlingen.
– Pondera ni på den!
– Vafalls?!!

Det viktiga är fortfarande inte att vinna. Det viktiga är att tala utfyllnadssvenska. Att prata med varandra öht. Det viktiga är inte att säga något. Det viktiga är nog att prata. Alla kan prata. Alla kan inte slåss. Men krångliga ord tvingar fram eftertanke. Som en first hand shooter tvingas jag hålla på hanen.

Ety bokstäver är vackrare än blåmärke.

About klingerii

Twitter: @klingerii
This entry was posted in Brainstorming. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s